Zaznacz stronę
Blog
Jak wygląda procedura ubezwłasnowolnienia?

Jak wygląda procedura ubezwłasnowolnienia?

W ramach cywilistyki ubezwłasnowolnienie, czy to częściowe, czy też całkowite, jest jedną z najbardziej problematycznych instytucji prawnych. Wynika to z faktu, iż w ramach tej procedury, ogranicza lub pozbawia się zdolność do czynności prawnych danej osoby. Dlatego...

Jak znieść współwłasność nieruchomości?

Jak znieść współwłasność nieruchomości?

Posiadanie danego przedmiotu w sposób „niezależny” jest zawsze najkorzystniejszą sytuacją dla danego właściciela. Może z niego korzystać w sposób, jaki mu tylko przyjdzie do głowy, oczywiście mając z tyłu głowy zasady prawa. Schody pojawią się w sytuacji, kiedy to...

Spółka cywilna a spółki prawa handlowego

Spółka cywilna a spółki prawa handlowego

Jeśli spytalibyśmy studenta pierwszego roku prawa, który jeszcze nie miał styczności z szeroko pojętym prawem gospodarczym, o to, gdzie poszukiwałby przepisów dotyczących spółek, prawdopodobnie bez wahania wskazałby on regulację Kodeksu Spółek Handlowych. Takie...

Co oznacza pojęcie przymusu adwokacko-radcowskiego?

Co oznacza pojęcie przymusu adwokacko-radcowskiego?

Przymus adwokacko-radcowski w polskim systemie prawa cywilnego odnosi się do sytuacji, kiedy to dana strona musi być reprezentowana przez adwokatów, radców prawnych lub rzeczników patentowych w określonych postępowaniach sądowych. Rozumowanie stojące za tą instytucją...

Czym jest „utwór” na gruncie prawa ?

Czym jest „utwór” na gruncie prawa ?

W dyskusji na temat własności intelektualnej oraz praw autorskich, kluczowe znaczenie nabiera koncepcja „utworu” w kontekście Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozważania dotyczące definicji, charakterystyki oraz zakresu ochrony...

Definicja przedsiębiorstwa na gruncie polskiego Kodeksu cywilnego.

Definicja przedsiębiorstwa na gruncie polskiego Kodeksu cywilnego.

Zrozumienie czym jest przedsiębiorstwo w ramach polskiej cywilistyki, jest kluczowym elementem wiedzy każdego prawnika, chcącego zajmować się szeroko pojętym prawem gospodarczym. To właśnie prawo określa, co w rzeczywistości składa się na przedsiębiorstwo. Pomimo że...