Zaznacz stronę
Blog
Jak skutecznie obalić domniemanie ojcostwa?

Jak skutecznie obalić domniemanie ojcostwa?

Zgodnie z art. 62 k.r.o., jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie...

Na czym polega bezpodstawne wzbogacenie?

Na czym polega bezpodstawne wzbogacenie?

Zgodnie z art. 405 k.c., kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Należy zatem uznać, że z bezpodstawnym wzbogaceniem mamy do czynienia w...

Kiedy pracodawca może dokonywać potrąceń z wynagrodzenia?

Kiedy pracodawca może dokonywać potrąceń z wynagrodzenia?

Pracodawca powinien wypłacać pracownikom wynagrodzenie terminowo oraz oczywiście w pełnej wysokości. Ta ostatnia zasada doznaje jednak niekiedy pewnych wyjątków. Jakie sa rodzaje potrąceń z pensji? Przede wszystkim można tu wyróżnić potrącenia dobrowolne i przymusowe....

Pozew o rozwód – jak go napisać?

Pozew o rozwód – jak go napisać?

I żyli długo i szczęśliwe… Tak brzmi tradycyjne zakończenie bajek. Niestety te życiowe historie nie zawsze kończą się szczęśliwie i czasem pary się rozstają. Jest to zawsze trudna decyzja, ale jej podjęcie nieraz przynosi ulgę. Po tym pierwszym kroku przychodzi kolej...

Kiedy i po co stosować kary umowne?

Kiedy i po co stosować kary umowne?

Z jednej strony wielokrotnie podkreśla się, że zaufanie w biznesie jest istotną, jednakże niezależnie o tego zawierając każdą umowę. Należy zabezpieczyć swoje interesy. Jednym ze sposobów na to są kary umowne. Po co stosuje się karę umowną? Kara umowna to dodatkowe...

Czym jest zarząd sukcesyjny?

Czym jest zarząd sukcesyjny?

Wspominaliśmy poprzednio o dziedziczeniu jednoosobowej działalności gospodarczej i o tym, że co do zasady jest ona dziedziczona na zasadach ogólnych. Wprowadzono jednak pewne rozwiązania, które mają ułatwić i umożliwić prowadzenie firmy nawet po śmierci...

Jak dokonać podziału majątku po zakończeniu związku partnerskiego?

Jak dokonać podziału majątku po zakończeniu związku partnerskiego?

Związki partnerskie, zwane też konkubinatami są coraz częściej spotykane, a spada liczba zawieranych małżeństw. Mimo to ustawodawca nie wprowadził żadnych przepisów regulujących możliwość rozliczenia majątku po rozstaniu. . Jeśli byli partnerzy są w stanie dojść do...

Niedozwolone klauzule w umowach z konsumentami

Niedozwolone klauzule w umowach z konsumentami

Konsument jest przez ustawodawcę traktowany jako słabsza strona stosunku umownego. Pod wieloma względami rzeczywiście tak wygląda sytuacja. W porównaniu z dużą firmą sprzedającą masowo swoje towary i usługi, ma on dużo mniejsze pole manewru oraz możliwości...