Zaznacz stronę
Blog
Czy mogę nabyć działkę rolną?

Czy mogę nabyć działkę rolną?

Gospodarstwa rolne są uznawane za szczególny rodzaj nieruchomości, podlegający specjalnejochronie. Dlatego też wprowadzono istotne ograniczenia dotyczące możliwości nabyciagospodarstwa rolnego. Zgodnie z Konstytucją, ich rozwój winien być wzmocniony, abyjednocześnie...

Co trzeba zrobić, by zasiedzieć nieruchomość?

Co trzeba zrobić, by zasiedzieć nieruchomość?

Istnieje kilka sposobów nabycia własności. Może do tego dojść nie tylko wskutek dziedziczenia, sprzedaży czy darowizny, ale czasem również poprzez zasiedzenie. Wielu z nas kojarzy tak intuicyjnie, o co w tym chodzi, ale warto przybliżyć niektóre aspekty tej...

Najem zwykły a okazjonalny

Najem zwykły a okazjonalny

Istota najmu jest w zasadzie prosta. Jedna strona oddaje coś do używania drugiej osoba, a ta druga osoba za tę możliwość korzystania płaci. Mimo to można tutaj natknąć się na wiele pułapek, zarówno jako wynajmujący, jak i najemca. Czy najem dotyczy tylko...

Czy muszę dzielić spadek w sądzie?

Czy muszę dzielić spadek w sądzie?

Otrzymanie spadku jest zwykle zjawiskiem korzystnym pod względem majątkowym. Jeśli jest kilku spadkobierców, może dojść do sporu na tle podziału majątku spadkowego. Co można zrobić z majątkiem spadkowym? Jak to przeprowadzić najkorzystniej? Jakie są możliwości...

Czy można żądać alimentów od dziadków?

Czy można żądać alimentów od dziadków?

Alimenty są sprawą budzącą wiele emocji i kontrowersji. Nie ulega jednak wątpliwości, iż dzieci powinny być utrzymywane przez oboje rodziców. Czasem jednak z różnych względów jest to niemożliwe lub utrudnione. I co wtedy? Jakie możliwości ma rodzic, który nie może...

Jak zmniejszyć kwotę zachowku?

Jak zmniejszyć kwotę zachowku?

Zachowek to instytucja związana z prawem cywilnym, a konkretnie spadkowym. Dzięki niej osoba pominięta w testamencie lub pozbawiona spadku za pomocą dokonania darowizny, ma prawo do rekompensaty w wysokości połowy tego, co normlanie otrzymałby spadkobierca wskutek...

Mój dłużnik wyzbywa się majątku. Co mogę zrobić?

Mój dłużnik wyzbywa się majątku. Co mogę zrobić?

Niestety nie zawsze natrafia się na uczciwych kontrahentów. Niektórzy nie spłacają zadłużenia z powodu różnych problemów i nie zawsze ze swojej winy, ale inni nie tylko nie robią to celowo, ale później też świadomie utrudniają lub uniemożliwiają egzekucję. Dłużnik...

Rządowy projekt przepisów o pracy zdalnej

Rządowy projekt przepisów o pracy zdalnej

Postęp technologiczny, ostatnio również epidemia COVID-19 sprawiły, iż praca zdalna zaczęła cieszyć się dużą popularnością, szczególnie wśród pracowników, w mniejszym stopniu wśród pracodawców. Poprzedniczką pracy zdalnej była telepraca oznaczającą również możliwość...

Umowa o dzieło i umowa zlecenia – podobieństwa i różnice

Umowa o dzieło i umowa zlecenia – podobieństwa i różnice

Bardzo często, bardziej lub mniej świadomie, zawieramy rożnego rodzaju umowy. Są to umowy sprzedaży w sklepie, ale są to też umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Często odbywa się to w sposób niesformalizowany, a nawet bez zastanowienia, że właśnie doszło do zawarcia...

Skutki rozwodu z orzeczeniem o winie

Skutki rozwodu z orzeczeniem o winie

Kiedy sąd orzeknie rozwód? Problematyka rozwodu została uregulowana w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (dalej kro). Zgodnie z art. 56 kro, jeśli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może zażądać, by sąd rozwiązał małżeństwo...

Majątek wspólny – co wchodzi w jego skład? Czy można to zmieniać?

Majątek wspólny – co wchodzi w jego skład? Czy można to zmieniać?

Czym jest majątek wspólny małżonków? Małżeństwo to nie tylko wspólnota uczuciowa, ale również i materialna. Większość małżonków nie zawiera umów majątkowych małżeńskich, a więc wówczas z mocy prawa powstaje między małżonkami ustawowa wspólnota majątkowa. W jej skład...

Nieruchomość w kredycie a podział majątku wspólnego

Nieruchomość w kredycie a podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego często należy do spraw trudnych i budzi wiele emocji, szczególnie jeśli chodzi o podział nieruchomości, która zwykle jest najważniejszym i najcenniejszym składnikiem owego majątku. Małżonek wnoszący o dokonanie podziału majątku wspólnego...