Zaznacz stronę

Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

I Informacje ogólne.

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: walczaklegal.com
2. Operatorami serwisu oraz Administratorami danych osobowych są: Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Walczak, ul. dr. Seweryna Sterlinga 27/29 lok. 803, 90-212 Łódź, NIP: 9820385707 oraz Kancelaria Radcy Prawnego Michał Walczak, ul. dr. Seweryna Sterlinga 27/29 lok. 803, 90-212 Łódź, NIP: 7322039388.
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatorów: elzbieta.walczak@walczaklegal.com oraz michal.walczak@walczaklegal.com
4. Operatorzy są Administratorami Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
5. W przypadku adresu e-mail: elzbieta.walczak@walczaklegal.com wyłącznym Administratorem danych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Walczak, ul. dr. Seweryna Sterlinga 27/29 lok. 803, 90-212 Łódź, NIP: 9820385707.
6. W przypadku adresu e-mail: michal.walczak@walczaklegal.com wyłącznym Administratorem danych jest Kancelaria Radcy Prawnego Michał Walczak, ul. dr. Seweryna Sterlinga 27/29 lok. 803, 90-212 Łódź, NIP: 7322039388.
7. W przypadku adresu e-mail: kancelaria@walczaklegal.com Administratorami danych są: Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Walczak, ul. dr. Seweryna Sterlinga 27/29 lok. 803, 90-212 Łódź, NIP: 9820385707 oraz Kancelaria Radcy Prawnego Michał Walczak, ul. dr. Seweryna Sterlinga 27/29 lok. 803, 90-212 Łódź, NIP: 7322039388.
8. Serwis wykorzystuje dane osobowe w celu obsługi zapytań przez formularz kontaktowy.
9. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolnie wprowadzone przez użytkowników w formularzu dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatorów oraz poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

II Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatorów.

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. Operatorzy okresowo zmieniają hasła administracyjne.

III Hosting.

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl

IV Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych.

1. W niektórych sytuacjach Administratorzy mają prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorach. Dotyczy to firmy hostingowej na zasadzie powierzenia.
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratorów nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratorów: dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratorów.
5. Na działania każdego z Administratorów przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
7. W stosunku do Ciebie nie będą podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

V Informacje w formularzach.

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

VI Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

VII Zarządzanie plikami cookies.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.