Zaznacz stronę

Posiadanie danego przedmiotu w sposób „niezależny” jest zawsze najkorzystniejszą sytuacją dla danego właściciela. Może z niego korzystać w sposób, jaki mu tylko przyjdzie do głowy, oczywiście mając z tyłu głowy zasady prawa. Schody pojawią się w sytuacji, kiedy to właścicieli danej rzeczy jest więcej. Źródłem takiej współwłasności może być np. małżeństwo czy spadkobranie. Jak to zwykle w życiu bywa, wszystko jest dobrze, dopóki między współwłaścicielami panuje zgoda. Jeśli jej zabraknie, wtedy napotyka się pewne trudności. Bowiem, czy wiedzą Państwo, w jaki sposób dokonać tzw. zniesienia współwłasności nieruchomości? Jeżeli nie, zapraszamy do lektury niniejszego artykułu.

Zniesienia współwłasności nieruchomości możemy dokonać w dwojaki sposób. Pierwszym sposobem, jest załatwienie niniejszej sprawy na drodze sądowej, która została przewidziana na kanwie artykułów 210-212 Kodeksu Cywilnego. Jak wynika z ich treści, każdy ze współwłaścicieli ma prawo zwrócić się do sądu z żądaniem zniesienia współwłasności, niezależnie od sprzeciwu innych współwłaścicieli. Takie żądanie nie może zostać zawetowane przez pozostałych współwłaścicieli! Co więcej, zgodnie z art. 211 KC, żądanie takie może zostać sprecyzowane w taki sposób, aby dana rzecz została fizycznie podzielona. W przypadku nieruchomości sytuacja jest dość klarowna — taka działka zostaje podzielona na kilka mniejszych. Co do zasady taki podział byłby niemożliwy tylko w sytuacji, kiedy to byłby sprzeczny z przepisami prawa lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

Procedura sądowa jest szczegółowo określona w art. 617–625 Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku gospodarstw rolnych obowiązują specjalne przepisy (art. 213-214 KC).

Sąd może znieść współwłasność poprzez:

  • Fizyczny podział nieruchomości,
  • Przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych,
  • Sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanej kwoty.

Preferowaną metodą jest podział fizyczny, jednak sąd może zdecydować o innej formie, jeśli podział nie jest możliwy lub nie jest wskazany ze względów społeczno-gospodarczych.

Drugim sposobem zniesienia współwłasności nieruchomości jest jego dokonanie na gruncie umowy. Taki sposób jest najmniej czasochłonny, bowiem można załatwić daną sprawę w ramach jednego spotkania u notariusza.

Jednakże taki sposób zniesienia współwłasności wymaga jednomyślności wśród wszystkich współwłaścicieli. Co więcej, jak zostało zasygnalizowana na wstępie, musi zostać dokonany w formie aktu notarialnego. Jedną z największych zalet wyboru takiej drogi, jest kwestia elastyczności załatwienia sprawy. Wszytko uzależnione, jest od ustaleń i woli stron.