Zaznacz stronę

Stosunki międzyludzkie bywają skomplikowane, trudne, pełne emocji. Dochodzi nieraz do konfliktów, kłótni, kiedy to padają trudne, pełne emocji słowa. Jest to jak najbardziej zrozumiałe. W niektórych jednak wypadkach lepiej jest uważać na słowa, gdyż może to wywołać konsekwencje prawne.

Czym jest pomówienie/zniesławienie?

Nie ma jednej definicji obrażania, tak jak jednego sposobu na obrażenie kogoś. Pojęcie obrażenia można rozumieć bardzo szeroko. Powinno to być niewątpliwie świadome działanie (trudniej obrazić kogoś przez zaniechanie), które jest dla drugiej osoby obelżywe, uchybia jego godności osobistej. Nie ulega wątpliwości, że wiąże się to z przypisaniem komuś pewnych negatywnych cech, które mogą sprawić, że ktoś straci w opinii publicznej. Nie zawsze muszą być one wyrażone wprost. Czasem i sugestie, że ktoś zrobił coś nagannego mogą być obraźliwe. Sugestia, że ktoś np. mógł coś ukraść, wypowiedziana nie wprost, ale wystarczająco jasno – może być uznana za zniesławienie, zwane też potocznie pomówieniem.

Jakie są skutki zniesławienia?

W kodeksie karnym opisano dwa przestępstwa związane z naruszeniem cudzej godności, czy mówiąc inaczej obrażeniem kogoś. Należą do nich zniesławienie i znieważenie. Nie zawsze łatwo jest wyznaczyć granicę między nimi. Zniesławienie polega na tym, że danej osobie stawia się zarzuty, które mogą ją poniżyć w opinii publicznej lub też narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania określonego zawodu. Odpowiedzialność za zniesławienie zachodzi nawet wówczas, gdy zarzut jest prawdziwy, jeśli został on postawiony publicznie. Tylko w określonych przypadkach usprawiedliwione jest postawienie takich zarzutów publicznie, a mianowicie gdy zarzut jest prawdziwy, a sprawa dotyczy osoby pełniącej funkcję publiczną lub też służy obronie społecznie uzasadnionego interesu.

Przy znieważeniu . Znieważenie może odbyć się równie pod nieobecność osoby pokrzywdzonej, jeśli zostało dokonane w zamiarze, żeby dotarło do pokrzywdzonego . bardziej o postawienie zarzutów o charakterze obelżywym, ośmieszającym lub też zranienie uczuć osobistych osoby pokrzywdzonej. Za zniesławienie w typie podstawowym grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności do roku. Zniesławienie w typie kwalifikowanym to zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania i podlega karze grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku. Tak samo prezentuje się wymiar kar w przypadku znieważenia. W przypadku zniewagi sąd może odstąpić od wymierzenia kary w przypadku, gdy zniewaga była skutkiem wyzywającego zachowania się pokrzywdzonego albo też w sytuacji, gdy pokrzywdzony wskutek zniewagi dopuścił się naruszenia nietykalności cielesnej. Oprócz wyżej wymienionych kar, sąd może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża lub inny społeczny cel, który wskaże pokrzywdzony.

Komentarz/wpis w internecie – czy to zniesławienie?

Wszystko zależy od tego, jaka jest treść danego wpisu/ komentarza/ posta na facebooku. Każdy z nich może doprowadzić do poniesienia odpowiedzialności karnej lub cywilnej z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Należy przy tym pamiętać, że internet to typowy środek masowego komunikowania, a więc tutaj może grozić wyższa odpowiedzialność karna, bądź też cywilna. Jeśli więc jest to zamieszczone tak, że potencjalnie nieograniczona liczba osób może się z tym zapoznać, staje się to wpisem publicznym. Czasem zgłaszają się sprzedawcy na allegro, którzy otrzymali negatywne i ich zdaniem niezasłużone komentarze. Niektóre rzeczywiście mogą podpadać pod kategorię zniesławienia. I w takich wypadkach może to doprowadzić do rzeczywistej szkody majątkowej w postaci utraconych zysków.

Oprócz odpowiedzialności karnej, zniesławienie i znieważanie może zostać potraktowane jako naruszenie dóbr osobistych, które jest tematem osobnego wpisu na naszym blogu.

 

Stan prawny : sierpień 2022